a

Министарство културе, информисања и информационог друштва је потпуним обустављањем суфинансирања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику нарушило уставно и законом утврђено начело које гарантује једнак положај и заштиту етно - културног идентитета националних мањина, утврдио је Заштитник грађана.

Примена Стратегије развоја система јавног информисања у раду Министарства којом се поред осталог забрањује учешће на јавном конкурсу новинама и другим јавним гласилима чији су оснивачи национални савети националних мањина, а да претходно није обезбеђено њихово буџетско суфинансирање, угрозило је заштиту идентитета мањина, али и очување њихових језика што је обавеза на основу Европске повеље о регионалним и мањинским језицима.

Заштитник грађана очекује да ће Министарство културе, информисања и информационог друштва створити правне и фактичке услове за очувања макар једних новина на албанском, босанском, бугарском и ромском језику.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol