a


Заменик заштитника грађана др Горан Башић отворио је округли сто „Локални омбудсмани у Србији“ који је организовала Организација за европску сарадњу и безбедност (ОЕБС), Мисија у Србији, и нагласио да је положај локалних омбудсмана законски неуређен и да је препуштен волунтаризму локалних власти и сопственој савести. Да би се обезбедила њихова независност и омогућило да се делотворно старају о остваривању и заштити људских права у локалним самоуправама, рекао је Башић, потребно је да се нормативно уреди положај локалних омбудсмана и ојача њихова улога у локалној заједници.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol