a


Заменик заштитника грађана др Горан Башић отворио је округли сто „Локални омбудсмани у Србији“ који је организовала Организација за европску сарадњу и безбедност (ОЕБС), Мисија у Србији, и нагласио да је положај локалних омбудсмана законски неуређен и да је препуштен волунтаризму локалних власти и сопственој савести. Да би се обезбедила њихова независност и омогућило да се делотворно старају о остваривању и заштити људских права у локалним самоуправама, рекао је Башић, потребно је да се нормативно уреди положај локалних омбудсмана и ојача њихова улога у локалној заједници.