a

Заштитник грађана је утврдио да је Министарство унутрашњих послова пропустило да прецизно уреди начин на који надлежни органи у јединицама локалне самоуправе одлучују о упису држављанства у матичну књигу рођених. Овакав пропуст у раду условио је да грађани Републике Србије којима приликом основног уписа чињенице рођења није уписана и чињеница држављанства Републике Србије у матичну књигу рођених, неоправдано дуго чекају на одлуке у првостепеном и другостепеном поступку.

Заштитник грађана очекује да Министарство одговарајућим прописом уреди ову област, а да до тада матичне службе поступају по постојећим прописима, ценећи шта је најбољи интерес грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol