a

Заштитник грађана организовао је у Предејану састанак с представницима градских и општинских власти и удружењима грађана у Јабланичком и Пчињском округу посвећен унапређењу физичке и комуникационе приступачности особа с инвалидитетом. Поред заменика заштитника грађана др Горана Башића и начелника Јабланичког округа господина Владана Маринковића о потребама грађана с инвалидитетом и обавезама органа јавне власти да јавни простор уреде тако да је једнако доступан свима говорили су др Дамјан Татић, представник Србије у Комитету УН за праћење Конвенције о правима особа са инвалидитетом и стручњаци за приступачност.

Циљ састанка је био да локалне самоуправе, које су Заштитника грађана претходно известиле о проблемима због којих нису обезбедиле да јавне установе и просторе буду приступачне свима, унапреде своја знања и ресурсе у вези с унапређењем положаја грађана с инвалидитетом.

Састанку су се одазвала бројна удружења грађана и председници општина Медвеђа и Лебане, представници града Лесковца и општине Владичин Хан. На жалост, доносиоци одлука у преосталих девет градских и општинских управа нису схватили значај овог састанка за остваривање и унапређење положаја грађана с инвалидитетом и нису се одазвали позиву Заштитника грађана.

Подсећамо да је према Уставу и Закону о локалној самоуправи обавеза јединица локалне самоуправа да се старају о остваривању и заштити људских права, а да Конвенција УН о заштити особа с инвалидитетом, којој је држава приступила, обавезује органе јавне власти да поступају у најбољем интересу грађана с инвалидитетом.

У наредном периоду Заштитник грађана ће с пажњом пратити поступања локалних самоуправа у овом делу Србије у вези с остваривањем и заштитом људских права припадника ове рањиве друштвене групе.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol