a

Заменик заштитника грађана др Горан Башић говорио је о  антидискриминационим политикама у државама југоисточне Европе на конференцији коју организују Савет Европе, OSCE-ODIHR и Европска комисија настојећи да унапреде положај и заштиту права националних мањина у региону.

На конференцији, која је још у току, представници међународних организација су истакли да је Заштитник грађана у Србији највише постигао у вези са унапређењем система заштите права Рома, а предлози заменика заштитника грађана биће садржани у завршном документу Конференције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol