a

Заменик заштитника грађана Горан Башић данас је поново обишао раднике запослене у предузећу „Шумадија“ у Крагујевцу, који штрајкују глађу због неисплаћених зарада и обавестио их да је Заштитник грађана покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Министарства економије и регионалног развоја и Министарства рада и социјалне политике.

У разговорима које је заменик омбудсмана обавио са запосленима и директором предузећа, указано је да Заштитник грађана није надлежан да контролише рад предузећа „Шумадија“ али да је покренуо поступке према државним органима који су дужни да се старају о правима и обавезама радника са инвалидитетом.

Током разговора са радницима, заменик заштитника грађана Горан Башић их је замолио да прекину штрајк глађу и протесте наставе на начин којим не угрожавају здравље.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol