a

У извештају Заштитника грађана о расељавању грађана из неформалног насеља поред „Белвила“ утврђено је да је извршено уз добровољни пристанак расељених грађана и уз поштовање њиховог достојанства и људских права. Пресељење у новоформирана насеља у Београду и других девет градова и општина представља почетак њихове пуне интеграције.

Због тога је Заштитник грађана уз Извештај упутио више препорука локалним самоуправама у које су Роми расељени, али и надлежним министарствима која су пропустила да обезбеде да се расељавање и интеграција Рома остварују у складу са Стратегијом за унапређење положаја Рома у Републици Србији.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol