a

Роме који су 27. априла расељени из Београда у Лесковац, градска управа Лесковца је 1. августа иселила из нужног смештаја у хостелу у којем су били смештени дуже од три месеца.

 Ромске породице су исељене уз једнократну новчану помоћ и уз усмено обећање представника градске управе „да ће њихов проблем бити решен до петка, а до тада да се снађу“. Заштитнику грађана, који је пратио расељавање ових породица из Београда, али и њихову интеграцију у Лесковцу, није познато да је исељење обављено уз одговарајуће решење и уз заштиту интереса грађана, поштовање и заштиту људских права, посебно права деце. Шта више, поступак исељавања је спроведен супротно препоруци Заштитника грађана градској управи у Лесковцу да без одлагања припреми план трајне интеграције ових породица у локалну заједницу. Такође, препоручено је и да се утврде разлози неекономичног и нерационалног вишемесечног смештаја породица у локалном хостелу.

 Заштитник грађана очекује да Градска управу у Лесковцу поступи у складу са упућеном препоруком и у најбољем интересу грађана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol