a

Заштитник грађана, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Удружење новинара Србије и Независно удружење новинара Србије најоштрије осуђују објављивање података којима се омогућава препознавање малолетних жртава кривичних дела и њима и њиховим породицама наносе додатне патње.
Ових дана објављено је више текстова о силовању млађе малолетнице, са фотографијама њене породичне куће, називом места и улице где живи, и дати су иницијали личних имена. Тиме је практично откривен њен идентитет и додатно јој је и дугорочно отежана већ претешка ситуација. Такви написи нису новинарство и немају везе са јавним информисањем. Њима се наноси додатни бол жртви и њеној породици и урушава углед новинарске професије. Уредништва и новинари листова који таквим текстовима повећавају тираж треба да нађу снаге и интегритета да спрече да са таквом недопустивом праксом настави, а регулаторна тела у области информисања да проактивно врше своја јавна овлашћења.

Заштитник грађана, Повереник и оба национална удружења новинара апелују и на чланове породица и друге грађане да се, без обзира на шок у коме се због извршења кривичног дела налазе, уздрже од изношења личних података и породичних прилика најширој јавности.

Заштитник грађана

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Удружење новинара Србије

Независно удружење новинара Србије

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol