a

Заштитник грађана  очекује  од Општине Сурдулица  да расељеној ромској породици из  нехигијенског насеља крај Белвила у Новом Београду обезбеди одговарајући нужни смештај.

У препоруци упућеној општинским органима Сурдулице, Заштитник  грађана, поред осталог, подсећа да бројни међународни акти које је Република Србија ратификовала, налажу да исељење не може да има за последицу бескућништво, већ органи власти морају обезбедити одговарајући смештај ако лице које се исељава није у могућности да га само обезбеди.

Роми, су посебно изложени дискриминацији, друштвеној сегрегацији и изолованости, што за последицу има и недовољну приступачност  надлежних органа и служби за припаднике ове националне мањине, па је неопходно да се друштво додатно ангажује како би се коначно остварила њихова потпуна интеграција у окружење.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol