a

Због озбиљности навода у медијима о кршењу права запослених у општинским службама у Куршумлији Заштитник грађана ће, као што то редовно чини у случајевима када оцени да има индиција да су теже нарушена права грађана, упутити сараднике на терен како би на лицу места проверили до сада доступне информације, изјавио је заштитник грађана Саша Јанковић.

Он је додао да ће од Инспекције рада, органа првенствено задужeног за ову материју, тражити информације о том случају.

Саша Јанковић истовремено скреће пажњу представницима свих политичких партија, па и ДС-у, чија потпредседница Јелена Триван га је јавно позвала да реагује, да је принцип Заштитника грађана да поступа у складу са законом, а не преко медија.

Заштита права коју Заштитник грађана пружа важи подједнако, под истим условима, за све грађане, а изношење притужби преко медија, а не на законом утврђен начин, може бити контрапродуктивно и не доприноси нити бржем решавању проблема, нити очувању независности неполитичких институција.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol