a

b_300_0_16777215_00_images_stories_07.09.12.-_obuka_zdr.radnika_1.jpeg

У оквиру пројекта „Промовисање добре родитељске праксе у Србији: подршка јавним дебатама и акцији подизања свести“, који Заштитник грађана реализује у партнерству са УНИЦЕФ-ом, 7. септембра 2012. године, у просторијама Заштитника грађана одржана је целодневна обука медицинских сестара из 12 здравствених установа (8 породилишта и 4 дома здравља) у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.

Укупно 24 бабице, патронажне и педијатријске сестре су, кроз интерактивна предавања др Ненада Рудића, неуропсихијатра (Институт за ментално здравље) и Бранке Радојевић, психолошкиње (НВО Фамилиа), упознатe са аспектима раног развоја детета, који су предуслови за усвајање просоцијалних ставова и развој базичног поверења детета према окружењу и друштву. У другом делу обуке учесници су информисани о различитим техникама позитивног дисциплиновања, о васпитним стиловима, дисциплиновању деце, регулацији понашања и контроли емоција као процесу учења. Штетност физичког кажњавања деце и како поремећаји везивања доприносе асоцијалним и другим поремећајима понашања код деце, представљени су на студијама случаја занемарене и злостављане деце.

Ове медицинске сестре ће од јесени преносити  стечена знања будућим мамама и татама, у циљу превентивног деловања, сензитивисања и подизања свести о штетности примене телесног кажњавања деце у сврху њиховог васпитања и потреби унапређења родитељских пракси и усвајања вештина позитивног дисциплиновања. У ту сврху у припреми су одговарајуће брошуре са јасним порукама младим будућим родитељима.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol