a

Заштитник грађана Саша Јанковић учествовао је на експертском скупу посвећен улози институција Омбудсмана у оружаним снагама који је одржан у оквиру међународне конференције Савета за људска права у Женеви.

Јанковић је представио искуства Србије у области унапређења и заштите људских права „грађана у униформи“, истакавши улогу, надлежности и овлашћења, институције Заштитника грађана. Он је нагласио да је могућност контроле поштовања и заштите права „грађана у униформи“ важан елемент демократичности органа јавне власти, а нарочито демократске и цивилне контроле оружаних снага. Институције омбудсмана представљају мост између грађана и власти, али и реални механизам за имплементацију међународних стандарда на националном нивоу, истакао је заштитник грађана у обраћању бројним експертима из ове области.

Међународни експертски скуп је реализован у организацији Женевског центра за демократску контроле војске. Сталне мисије Републике Србије у УН и Заштитника грађана, уз подршку бројних међународних организација из Женеве.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol