a

Усвајајући Стратегију социјалне заштите и пратећи акциони план, град Пожаревац је у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије успоставио одржив модел решавања стамбеног питања интерно расељених Рома са Косова и Метохије који се може применити и у другим општинама које се суочавају са овим проблемом.

На примеру изградње овог насеља, потврдило се да је успостављање сарадње локалне самоуправе и надлежних државних органа предуслов за успешну интеграцију најугроженијих грађана, истакао је заменик Заштитника грађана др Горан Башић приликом обиласка насеља у Пожаревцу. Због тога је Заштитник грађана посредовао састанку на којем је договорено да ће Комесаријат за избеглице и град Нови Пазар уз подршку и стручну помоћ локалне самоуправе у Пожаревцу предузети конкретне мере како би до краја године почело уређење новопазарског насеља „Блажево“.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol