a

Донедавно Министарство за инфраструктуру и енергетику, односно, актуелно Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине није у законом прописаном року припремило и доставило Влади Републике Србије предлог акта о критеријумима, начину заштите, условима, роковима и поступку за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, чиме је онемогућена заштита наведених  купаца, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана је препоручио Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине да без одлагања припреми и достави Влади Републике Србије предлог акта о критеријумима, начину заштите, условима, роковима и поступку за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, имајући у виду потребе коришћења енергије купаца - корисника материјалног обезбеђења и корисника у стању изузетне социјалне потребе, као и оних грађана чији живот или здравље или здравље чланова њихове породице могу бити угрожени обуставом или ограничењем електричне енергије или природног гаса због здравственог стања, инвалидности или физичке неспособности.

Истовремено, у циљу заштите купаца електричне енергије и природног гаса у посебним материјалним и здравственим условима, Заштитник грађана је упутио Влади Републике Србије Мишљење о неопходности  доношења  акта о критеријумима, начину заштите, условима, роковима и поступку за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, у најкраћем могућем року.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol