a

Тамара Лукшић – Орландић, заменица заштитника грађана за права детета, организовала је 24. септембра 2012. године, радни састанак у Суботици у циљу решавања проблема смештаја деветнаесторо деце из Сенте и околних села, у неки од домова ученика у Суботици, с обзиром на то да деца похађају Основну и Средњу школу „Жарко Зрењанин“ у Суботици и од почетка школске године путују свакодневно редовном аутобуском линијом из Сенте у Суботицу и назад.

На састанку су ради хитног решавања проблема учествовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, представници Интерресорне комисије општине Сента за додатну образовну, социјалну и здравствену подршку деци, Заштитник грађана града Суботице, представници Школе и Дома ученика из Суботице.

Договорено је да Интерресорна комисија општине Сента, , што је могуће пре, а најкасније до краја октобра ове године, достави Министарству просвете, помоћнику за ученички и студентски стандард, Зорану Трнинићу предлог подршке за сваког од деветнаесторо ученика и ученица из Сенте, након чега ће Министарство просвете донети решење, које ће бити у њиховом најбољем интересу ове групе деце. Такође, Министарство ће обавестити Заштитника грађана о предузетим мерама, с обзиром да су му се родитељи обратили за помоћ.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol