a

Заштитник грађана је утврдио да Републички фонд за здравствено осигурање није обезбедио свим филијалама и испоставама Фонда да једнако поступају и примењују мере „позитивне дискриминације“, које омогућавају грађанима ромске националности, са непријављеним пребивалиштем или боравиштем, да право осигураника стичу на основу личне изјаве о националној припадности и месту привременог боравка.

Заштитник грађана је упутио препоруку Републичком фонду за здравствено осигурање да обезбеди доследну примену закона и остваривање права на здравствено осигурање грађанима ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, у свим филијалама и испоставама.

Републички фонд за здравствено осигурање у обавези је да обавести Заштитника грађана у року од 30 дана о поступању по препоруци.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol