a

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић – Орландић учествовала је на отварању Дечје недеље, која се ове године одржава под слоганом „Растемо као једно – Бољи смо заједно“ и посвећена је инклузији и промоцији права деце са сметњама у развоју. У свом обраћању она је истакла да је добро што је и ове године у фокусу организатора, Пријатеља деце Србије, инклузија деце.

Подсетила је да је прошле године рекла да је  Србија храбро, али са закашњењем ушла у процес инклузије и објаснила да се кроз примере инклузије у образовању, могу видети негативни ефекти кашњења, јер су нека деца давно добила етикету да су „лако ментално ометена“, па им се сада, када је инклузија легитиман процес, не омогућава смештај у одговарајуће Домове за децу ученика, ван места становања.

Као позитиван пример храбрости државе да процес започне, навела је ефекте измештања деце са сметњама из дома у Кулини, у мале домске заједнице (МДЗ) и илустровала то примером девојчице која је за само 5 месеци боравка у МДЗ проходала.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol