a

Заменица заштитника грађана за права детета, Тамара Лукшић Орландић, учествовала је, на позив Канцеларије Уницефа Туниса, на конференцији посвећеној увођењу независног механизма- институције за праћење права детета у тој земљи. Конференција је одржана 28. и 29. септембра и њом је председавала министарка за жене и породицу, др Сием Бади. Поред представнице Србије, као земље у транзицији, која је последња у Европи успоставила независну институцију за заштиту људских права, укључујући и права детета, учествовао је и бивши норвешки омбудсман за децу у два мандата, Тронд Ваге, земље која је прва увела у свој правни и политички систем овај независни механизам за праћење остваривања права детета на националном нивоу, као и представници ових институција Француске и две земље из региона, Марока и Малте.

На конференцији су учествовали високи представници политичког живота Туниса, међу којима су били председник и потпредседници Уставотворне скупштине Туниса, представници свих надлежних министарстава Туниса (правде, унутрашњих послова, здравља, образовања, социјалне заштите), као и представници бројних НВО који делују у области заштите права детета.

Неподељен став свих домаћих учесника био је да је потребно у нови Устав Туниса, који је у припреми, унети одредбу о правима детета и потреби увођења независног механизма за праћење права детета, имајући, пре свега, у виду да деца до 18 година чине једну трећину укупног становништва Туниса и да су она будућност ове земље о којој држава  мора да води рачуна на веома организован начин. У прилог тој идеји било је и излагање заменице заштитника грађана Републике Србије која је истакла да је у Уставу Србије по први пут уређено и питање права детета, а да је у највиши правни акт државе, унета и одредба успостављању институције Заштитника грађана/Омбудсмана.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol