a

Представници Министарства унутрашњих послова и институције Заштитника грађана, која има статус Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), размотрили су данас Извештај НПМ о посетама шест полицијских управа и 26 полицијских станица и испостава на подручју тих управа обављеним у првој половини 2012. године. Констатовано је да су НПМ и Министарство остварили пуну сарадњу и дијалог, у складу са чланом 22. Опционог протокола уз конвенцију против тортуре (“Надлежне власти државе чланице дужне су да размотре препоруку НПМ и ступе у дијалог с њим у вези са могућим мерама имплементације”).
На састанку је закључено да у раду полиције не постоји тортура као системска појава, али да неадекватне просторије у полицијским станицама у које се смештају лица којима је одређено полицијско задржавање могу довести до нечовечног или понижавајућег поступања. Осим тога, поступање полицијских службеника према задржаним лицима треба унапредити у циљу доследне и потпуне заштите физичког и психичког интегритета задржаних лица.
У име НПМ-а састанку су присуствовали Заштитник грађана Саша Јанковић и његови сарадници, као и сарадници Покрајинског Омбудсмана АП Војводине и Београдског центра за људска права. У име Министарства присуствовали су начелник Управе полиције, генерал Младен Курибак, начелници Полицијских управа Зрењанин, Јагодина, Зајечар, Ужице и Пријепоље и други.

Министарство и НПМ ће наставити континуирани дијалог, са циљем да се обезбеди доследна примена Опционог протокола уз конвенцију против тортуре.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol