a

Влада Републике Србије поступиће законито и правилно ако без даљег одлагања, тежећи споразуму са оштећенима, утврди начин решавања нагомиланог проблема исплате пензија грађана са Косова и Метохије, и ефикасним усклађивањем рада органа и организација јавне власти, решење спроведе у дело, наведено је у Мишљењу Заштитника грађана поводом притужби везаних за начин исплате пензија грађана са Косова и Метохије.
Тиме би престало кршење права грађана чије је право на пензију утврђено коначним управним актима пензионог фонда, али им је фактички ускраћено обуставом исплате пензија која у неким случајевима траје деценију и више.

Истовремено, Влада би окончањем ове ванправне ситуације поступила и у најбољем интересу осталих грађана Србије, из чијих давања, пореских или неке друге врсте, ће пре или касније морати да се обезбеде средства за заостале пензије и камате које сваког дана расту.

У Мишљењу се подсећа да је и Европски суд за људска права у Стразбуру неосновану обуставу исплате пензија уочио као системску повреду права на мирно уживање имовине, те од Србије тражио да то кршење људских права отклони.

Заштитник грађана сматра и да би Влада Републике Србије посебно требало да, у преговорима са релевантним актерима, настоји да се Фонду пензијског и инвалидског осигурања омогући приступ документацији са територије КиМ, а која је неопходна за одлучивање о захтевима за утврђивање права на пензију грађана који су целокупан или део стажа осигурања остварили на том делу наше земље.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol