a

Влада Републике Србије поступиће законито и правилно ако без даљег одлагања, тежећи споразуму са оштећенима, утврди начин решавања нагомиланог проблема исплате пензија грађана са Косова и Метохије, и ефикасним усклађивањем рада органа и организација јавне власти, решење спроведе у дело, наведено је у Мишљењу Заштитника грађана поводом притужби везаних за начин исплате пензија грађана са Косова и Метохије.
Тиме би престало кршење права грађана чије је право на пензију утврђено коначним управним актима пензионог фонда, али им је фактички ускраћено обуставом исплате пензија која у неким случајевима траје деценију и више.

Истовремено, Влада би окончањем ове ванправне ситуације поступила и у најбољем интересу осталих грађана Србије, из чијих давања, пореских или неке друге врсте, ће пре или касније морати да се обезбеде средства за заостале пензије и камате које сваког дана расту.

У Мишљењу се подсећа да је и Европски суд за људска права у Стразбуру неосновану обуставу исплате пензија уочио као системску повреду права на мирно уживање имовине, те од Србије тражио да то кршење људских права отклони.

Заштитник грађана сматра и да би Влада Републике Србије посебно требало да, у преговорима са релевантним актерима, настоји да се Фонду пензијског и инвалидског осигурања омогући приступ документацији са територије КиМ, а која је неопходна за одлучивање о захтевима за утврђивање права на пензију грађана који су целокупан или део стажа осигурања остварили на том делу наше земље.