a

Заменица заштитника грађана, Тамара Лукшић -  Орландић учествовала је на 18. октобарским сусретима, које је у организацији Центра за социјални рад „Свети Сава“ из Ниша, одржано на тему Породица у лавиринту породичног насиља.

Заменица заштитника грађана излагала је на тему заштите детета од сексуалног насиља у породици, које је још увек табу тема, како у најширој јавности, тако и међу професионалцима. Посебно је указала на потребу шире едукације, не само запослених у социјалној заштити, већ и запослених у полицији, тужилаштву и судству да се благовремено препозна  жртва сексуалног насиља у породици.

Она је изабрала да говори о овој теми, јер је ове године и у Србији започела национална кампања Савета Европе „1 од 5“, чији је национални координатор Инцест траума центар из Београда, имајући у виду да је и у Србији, као што је случај и у Европи у целости, једнак број деце угрожен овим најтежим обликом насиља и то од најближих или особа у које дете има поверење. Излагање је засновала на искуствима у раду Заштитника грађана, односно једном броју притужби у чијем средишту је било касно препознавање детета жртве сексуалног насиља у породици.

Октобарски сусрети традиционално окупљају запослене из система социјалне заштите из земље, али и из окружења ,а радови учесника биће објављени у зборнику.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol