a

Заменица заштитника грађана за права детета Тамара Лукшић - Орландић истакла је да друштво које забрањује сваки облик насиља међу одраслима не може истовремено да прихвата, и чак одобрава, да се деца подвргавају неком облику физичког напада, повређивања или застрашивања, па макар то било у сврху васпитавања од стране оних који су за одрастање детета одговорни. Заштитник грађана сматра да је управо законска забрана кажњавања деце ударцем по неком делу тела и коришћење других облика физичке силе прави пут да се ружна пракса прогна и из породице и из односа родитеља и деце. Без изричите законске забране, физичко кажњавање се – упркос свим чињеницама о његовој штетности и апелима стручњака – сматра дозвољеним.

Иако чак више од трећине родитeља примењује физичку силу у васпитавању, само 7% родитеља заиста верује у позитивну васпитну улогу батина. Зато је циљ, а уједно и шанса за успех  ове иницијативе, да се јавност, а нарочито родитељи и деца упознају са вредностима позитивног родитељства, да се међу родитељима промовишу добре родитељске праксе и могућност васпитања и дисциплиновање деце без примене телесних казни.

На конференцији је представљен званични Став Заштитника грађана о забрани физичког кажњавања деце, као и резултати првог вршњачког истраживања међу младима о томе шта они мисле о физичком кажњавању и потреби да се родитељи уче васпитавању своје деце.  Анкету, која је била подлога за истраживање, обавили су чланови и чланице Панела младих саветника Заштитника грађана.

Представљена је и брошура „О родитељству без батина", коју су припремили стручњаци Заштитника грађана и која ће се представљати и дистрибуирати младим родитељима посредством професионалаца у  породилиштима, домовима здравља и школама, као и посредством НВО, пре свега Удружења „Родитељ“.Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol