a

Све више грађана обраћа се Заштитнику грађана због тога што их послодавци присиљавају да отворе рачун код тачно одређене банке и преко ње примају плату и остале приходе.

Право је сваког радника да одабере банку у којој ће имати текући или други рачун и Заштитник грађана апелује на послодавце да поштују право својих радника на избор банке.

Заштитник грађана, међутим, није овлашћен да контролише рад послодаваца, већ органа јавне власти. Уколико радник обавести послодавца о свом рачуну у банци преко које жели да добија зараду, а послодавац одбије да на тај рачун зараду исплати, тада је повређено Уставом гарантовано право радника на правичну накнаду за рад. На такву повреду права морала би да реагује инспекција рада, односно управна инспекција ако је послодавац државни орган.

У крајњем случају, право на зараду може, и треба да се штити пред судом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol