a

На основу информација које је примио од грађана да Пореска управа пореским обвезницима и другим пореским дужницима још увек обрачунава камату на пореска дуговања применом конформне методе (камата на камату), која је оглашена неуставном одлуком Уставног суда I-Уз. бр. бр. 82/2009 од 12. 07. 2012. године, Заштитник грађана је по сопственој иницијативи покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Пореске управе, и затражио изјашњење пореског органа у року од 15 дана.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol