a

Приступачност јавним објектима, установама, јавним површинама, пуно споразумевање са непосредним окружењем и правовремено добијање информација, услови су друштвене укључености особа са инвалидитетом. У локалним самоуправама већина јавних објеката и површина, а тиме и услуга, није доступно особама са различитим видовима инвалидитета.

Упркос томе што је Министарство грађевинарства и урбанизма. уредило начин на који треба планирати и спроводити изградњу објеката и јавних површина како би они били доступни и грађанима са инвалидитетом, већина инвеститора се тога не придржава и на тај начин онемогућава њихово укључивање у локалну заједницу.

Заштитник грађана је упутио Мишљење Министарству грађевинарства и урбанизма очекујући да овај орган управе унапреди постојећи Правилник о техничким стандардима приступачности тако што ће га прилагодити концепту „приступачности за све“, што ће развити начине доследне контроле његове примене.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol