a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/ljubicasta-traka.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/ljubicasta-traka.bmp image/x-ms-bmp

ljubicasta-traka.bmpСигурна кућа за сваку жену мора да буде било која кућа, а посебно њена, истичe Заштитник грађана Саша Јанковић  пред овогодишњу светску кампању „16 дана активизма против насиља над женама“.

Државни органи морају да буду одлучнији, организованији и одговорнији у сузбијању насиља над женама. У Србији је и даље изражен мањак  сарадње међу различитим државним органима и службама у фазама у којима је насиље нас женом могло да буде предупређено. Да се борба против насиља над женама не би водила кампањски и трајала 16 дана годишње, у свим државним ресорима треба да се донесу и примењују посебни протоколи о поступању и сарадњи са другим установама, органима и организацијама у ситуацијама насиља над женама у породици и у партнерским односима, сматра Заштитник грађана.

Незаменљиву улогу у подршци женама жртвама насиља имају организације цивилног друштва, чији пионирски рад на постављању и одржавању ове теме на јавној агенди и даље има огроман значај. Смештај жене, најчешће заједно са децом, у „сигурну кућу“ је привремено решење, али држава, својом превентивном породичноправном и казненом политиком мора да обезбеди да сопствени дом буде та сигурна кућа.

Образовни систем и медији такође имају незаменљив значај у подизању свести о неприхватљивости насиља као модела понашања у породици и било којој другој средини.

Заштитник грађана посебно апелује на Владу и Народну скупштину да Србија ратификује Конвенцију Савета Европе о превенцији и борби против насиља у породици и тиме започне процес хармонизовања кривичног законодавства са стандардима постављеним у овој Конвенцији, што је и предмет Иницијативе коју је Заштитник грађана недавно обновио према Министарству правде.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol