a

О остваривању права особа с менталним тешкоћама и применом стандарда Уједињених нација и Европске комисије у вези с њиховим друштвеним укључивањем заменик заштитника грађана је разговарао с представницима Европске комисије, Канцеларије Високог комесара за људска права УН и представницима међународних невладиних организација Mental Health Initiative, European Expert Group on the Transition from Institutional to Community-based Cere.

Искуства европских држава указују на то да је најефикаснији начин „лечења“ особа с менталним тешкоћама њихово друштвено укључивање и стална, снажна подршка у локалној заједници. У студији Common European Guidelines on the Transition from Institutional to Community-based Care (www.deinstitutionalisationguide.eu) стручњаци у овој области упућују на поменуте резултате и указују на значај заштите људских права у процесу ресоцијализације особа с менталним тешкоћама.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol