a

Multithumb found errors on this page:

Unsupported image type images/stories/ivanjica.bmp image/x-ms-bmp
Unsupported image type images/stories/ivanjica.bmp image/x-ms-bmp

ivanjica.bmpСоцијално укључивање особа са инвалидитетом се остварује, али не на начин који гарантује пуно остваривање људских права и одговарајућу заштиту њихових интереса у условима најмање рестриктивног окружења. Искуства која су стечена у различитим системима – образовању, социјалној и здравственој заштити основа су за унапређења процеса друштвеног укључивања и представљају капитал јавне управе од које се очекује да развије различите врсте подршке у локалним заједницама особама са инвалидитетом.

О овим питањима и поступањима Заштитника грађана у вези са заштитом права особа с инвалидитетом говорио је др Горан Башић у Ивањици на Конференцији коју је организовало Удружење студената са хендикепом.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol