a

Представници Националног превентивног механизма (НПМ) и експерти са Криминалистичко полицијске академије продвођени деканом, професором доктором Гораном Милошевићем одржали су 29.  новембра у Београду саветовање о правима лица којима је одређено полицијско задржавање.

Саветовање је део континуираног дијалога између НПМ и Министарства унутрашњих послова, односно Дирекције полиције, и организовано је након 40 контролних посета представника НПМ полицијским станицама у Србији од фебруара до новембра ове године. Те посете су показале да велики бој полицијских станица нема адекватне услове за полицијско задржавање, што може довести до нечовечног и понижавајућег поступања према задржаним лицима.

Током саветовања размотрене су могућности поступања по препорукама које су упућене полицијским станицама, а на основу утврђених недостатака Учесници саветовања су се сагласили да је нужно формирање и опремање просторија за полицијско задржавање у складу са важећим стандардима који се тичу њихове површине, осветљености, проветрености и других услова.

Разматрана су и питања која се тичу законитог поступања и доношења аката у складу са прописима који се односе на лишавање слободе. Посебно је наглашено да је неопходно уредно водити записнике о току полицијског задржавања, као и документовање примене средстава принуде.

Договорено је да се на друге теме важне за законито и правилно поступање полиције, а у оквиру  поступања по препорукама НПМ, семинар организује почетком идуће године.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol