a

Заштитник грађана је након спроведених поступака контроле законитости и правилности рада више органа управе, а на основу већег броја притужби родитеља деце са тешкоћама у развоју, дао мишљење о степену остваривања права деце са сметњама у развоју у образовању.

Процес инклузије деце са сметњама у развоју у систем образовања, односно остваривање  њиховог права на једнако доступно и квалитетно образовање, оптерећени су бројним слабостима,недореченостима и проблемима, пре свега, услед недостатка одговарајућих правила и стандарда у пружању додатне подршке у образовању. Другу групу недостатака представља непрецизност постојећих прописа и њихова непотпуна примена, као  и постојање бројних предрасуда и стереотипа у односу на школовање деце са сметњама у развоју у систему општег образовања и њихов живот у заједници, истакнуто је у Мишљењу Заштитника грађана.

Заштитник грађана препоручио је Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству рада, запошљавања и социјалне политике и Министарству здравља да у сарадњи са Министарством правде и државне управе уреде низ питања које се односе на остваривање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју у систему образовања, обезбеде обуку запослених и руководилаца у школама и предузму мере ради јачања улоге Републичке мреже за подршку инклузивном образовању.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol