a

Родитељи ученика ОШ „Антон Скала“ у Београду нису адекватно и у пуном обиму укључени у планирање мера додатне подршке у образовању за њихову децу са сметњама у развоју, утврдио је Заштитник грађана, а они су ти који најбоље познају могућности и потенцијале своје деце.

Заштитник грађана препоручио је Основној школи „Антон Скала“ да обезбеди пуно учешће родитеља у раду тимова за пружање додатне подршке ученицима и учешће у планирању мера додатне подршке за њихову децу. Мере додатне подршке, препоручио је Заштитник грађана, треба да се пружају ученицима на начин који у најмањој могућој мери ремети процес редовног образовања детета.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol