a

Градска интерресорна комисија дала је нејасно и непрецизно мишљење о мерама додатне подршке ученици са тешкоћама у развоју, без претходне процене потенцијалних извора подршке у дететовом окружењу, утврдио је Заштитник грађана.

Заштитник грађана препоручио је интерресорној комисији општине да спроведе нови поступак процене потреба детета, у коме ће проценити и ресурсе за пружање додатне подршке у дететовом окружењу и дати ново, образложено мишљење.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol