a

Настојећи да скрене пажњу на значај пуне заштите људских права особа с менталним сметњама и неопходност социјалног укључивања ових грађана Заштитник грађана је упутио мишљење Министарству здравља. Заштита људских права особа с менталним сметњама и њихово социјално укључивање би требало да буду обезбеђени заједничким и повезаним мерама и активностима система здравствене и социјалне заштите. 

Превенција и заштита менталног здравља у примарној заједници основа су унапређења укупног здравља, али и стварање услова за унапређење положаја суграђана који се лече у психијатријским болницама или живе у издвојеним домским заједницама. Закон о заштити права особа с менталним сметњама требало би, сагласно Стратегији менталног здравља коју је усвојила Влада Републике Србије, да обезбеди како услове њиховог лечења у најмање рестриктивним условима у локалној заједници, тако и подршку њиховом социјалном укључивању.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol