a

Заменица заштитника грађана Тамара Лукшић  - Орландић одржала је  уводно излагање на округлом столу „Мој допринос миру“, који је поводом промоције Мировног календара за 2013. годину, организовао Нансен дијалог центар Србија (НДЦ Србија) и Глобално партнерство за превенцију оружаних сукоба (ГППАЦ).

Циљ Мировног календара је указивања на резултате активности за превенцију насиља у школама и изградње одрживог мира у Србији и региону.

Лукшић – Орландић је у свом излагању  пошла од питања шта нуди постојећи систем образовања, односно којим потенцијалима  систем располаже, да би деца и млади могли да упражњавају и примењују активности и методе које имају за циљ мирно решавање конфликата. 

Указала је да су разговор, дијалог, дебата кључне речи за стварање позитивне  атмосфере у којој је могуће изрећи своје мишљење, саслушати другачије, а не посвађати се, или неког физички повредити. Запитала се да ли данас школа у настави и у ваннаставним активностима омогућава такав дијалог у пуној мери, колико се ослања на ученичке парламенте и колико слуша оно што говоре деца, ученици. Подсетила је присутне да је Заштитник грађана прва државна институција која пре тачно две године увела партиципацију деце као трајни облик свог рада, кроз формирање Панела младих саветника, те да је Панел у том периоду обавио два вршњачка истраживања о темама које се тичу насиља у школама и забране телесног кажњавања деце у породици у сврху васпитања.  Чланови Панела су недавно обавили још један важан задатак – изабрали су чланове групе младих Повереника за равноправност, другог државног органа који је одлучио да мишљење деце укључи у свој рад.