a

Заштитник грађана је организовао састанак посвећен проблему образовања на језицима националних мањина. Представници Националних савета националних мањина у Србији су представили опште и специфичне нормативне и фактичке проблеме у вези са остваривањем права на образовање припадника заједница које представљају. На основу њих Заштитник грађана ће размотрити потребе упућивања препорука надлежним органима у вези са унапређивањем права на образовање националних мањина.

Заменик Заштитника грађана задужен за заштиту и унапређење људских и мањинских права, Горан Башић, истакао је да ће, поред мишљења националних савета у овом важном сегменту културне аутономије коју остварују на основу Устава и Закона, Заштитник грађана, пре него што донесе одговарајуће препоруке, посетити образовне установе у којима се организује настава на језицима националних мањина и обавити разговоре са управом школа, наставницима, родитељима и децом. 

Такође, скренута је пажња да су изворне надлежности у вези са остваривањем права на образовања на матерњим језицима националних мањина поверене Министарству просвете и Министарству за људска и мањинска права. 

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol