a

У обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре Зaштитник грађана је у периоду од 20. фебруара до 3. октобра 2012. године реализовао посете полицијским управама Зрењанин, Јагодина, Зајечар, Бор, Ужице и Пријепоље и полицијским станицама које се налазе у оквиру наведених управа. Након посета сачињени су извештаји са препорукама за отклањање уочених недостатака.

Извештаји су достављени надлежним органима, а у циљу спровођења препорука започет је кооперативни дијалог са Министарством унутрашњих послова.

Како су се стекли услови за објављивање извештаја, Заштитник грађана их ставља на увид јавности.


Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol