a

Полицијска управа у Новом Саду пропустила је да утврди све чињенице о незаконитом, неправилном и непрофесионалном поступању полицијских службеника према малолетнику и није поступила по мерама које је, у вези са овим случајем, предложио Сектор унутрашње контроле полиције.

Заштитник грађана упутио је препоруке Полицијскoj управи Нови Сад како би се предузеле мере ради отклањања/умањења пропуста извршених на штету права, интереса и достојанства личности детета и обезбедило да у будућим случајевима полицијски службеници своје радње и активности према малолетнику извршавају законито и у складу са прописаним правилима о примени полицијских овлашћења према малолетним лицима.

Сагласно томе, Полицијска управа Нови Сад и Сектор унутрашње контроле полиције обезбедиће да се у будућим случајевима притужби против полицијских службеника, у потпуности утврде све чињенице и размотре све околности и у потпуности уважавају надлежности и овлашћења Сектора унутрашње контроле полиције, као и мере које овај орган интерне контроле рада полиције предложи.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol