a

Полазећи од посебно осетљивог положаја деце жртава кривичних дела и потребе њихове потпуније заштите од поновне трауматизације, Заштитник грађана упутио је мишљење основним и вишим судовима у Београду, Нишу, Новом Саду и Крушевцу, као и министарствима правде и државне управе, рада, запошљавања и социјалне политике и здравља.

Заштитник грађана указао је на потребу да судови у већој мери користе постојеће и доступне посебно опремљене и деци прилагођене просторије („скрин собе“) и техничка средства за пренос и бележење слике и звука и доследно примењују законске одредбе прописане ради заштите детета жртве од додатне виктимизације и трауматизације.

Истовремено, Заштитник грађана је  мишљења да би надлежни државни органи требало да планирају средства и обезбеде да сви судови имају на располагању доступне "скрин соба" и техничка средства за пренос и бележење слике и звука, намењених узимању изјава деце жртава, како би се и на овај начин максимално олакшао положај и заштитило дете жртва у судском поступку.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol