a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Управа града Лесковца донели су акт којим су Гимназији и Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу упутиле обавезујуће препоруке о привременом уређењу организације рада, како би се обезбедило равномерно оптерећење ученика обе школе и равноправно коришћење школског простора.

Министарство и Град Лесковац определили су и начин трајног уређења односа између школа у погледу коришћења школског објекта који две школе заједнички користе.

Ученици Гимназије и Економске школе ће тако, по први пут након више деценија, на једнак начин похађати наставу, јер ће обе школе, почев од другог полугодишта ове школске године, спроводити наизменичну промену смена у којима одржавају наставу, а ученицима обе школе биће на једнак начин доступан школски простор.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol