a

Иако је захтев за накнаду трошкова превоза детета до и од школе поднео пре више месеци, родитељ детета остао је ускраћен за одлуку Управе општине. Овај орган је, уместо да о поднетом захтеву спроведе поступак и донесе одлуку, подносиоца  усменим путем упутио да захтев поново преда, овај пут – ненадлежном органу.

Заштитник грађана оценио је да је Управа општине повредила закон и начела добре управе и правилног административног понашања и препоручила органу да без одлагања донесе одлуку о поднетом захтеву, а подносиоцу притужбе упути писмено извињење због учињених пропуста.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol