a

Представници Стручне службе Заштитника грађана говорили су на скупу о здравственој заштити Рома који је у Суботици организовао Едукативни центар Рома и том приликом указали на значај поступања по препоруци коју је Заштитник грађана упутио Републичком фонду за здравствено осигурање како би се у раду свих филијала и испостава, обезбедило да грађани ромске националности који немају стално пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији, остваре право на здравствено осигурање у складу са законом.

Учесници скупа сагласили су се да је у протеклих пар година уочено побољшање у овој области захваљујући здравственим медијаторкама које посебну пажњу посвећују здравственом просвећивању ромске популације, те су уз њихову помоћ Роми стекли знања о контроли здравља, заштити од заразних болести, планирању породице, личној и општој хигијени, значају уклањања отпада, насиљу, занемаривању и злостављању, као и правима из социјалне, здравствене заштите и здравственог осигурања.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol