a

Заштитник грађана Саша Јанковић упутио је данас Народној скупштини амандман на Предлог закона о изменама и допунама Закона о Војнобезбедносној агенцији (ВБА) и Војнообавештајној агенцији (ВОА), којим се право војних служби безбедности да другим службама и полицији достављају податке до којих су дошле а који су ван њихове надлежности, ограничава само на питања националне безбедности и најтежих кривичних дела.

Предложеним амандманом на Предлог закона који је поднела Влада Републике Србије уважава се принцип сразмерности у примени овлашћења тајних служби и истовремено омогућава заштита најзначајнијих вредности, оценио је заштитник грађана Саша Јанковић.

Предлогом закона о изменама закона о војним службама безбедности одређује се који ће судови одлучивати о захтевима ВБА за приступ подацима о комуникацијама грађана, што је последица одлуке коју је Уставни суд донео на предлог Заштитника грађана и Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Пре те одлуке ВБА је сама себи одобравала приступ подацима о комуникацијама грађана, што је супротно уставним гаранцијама људских права.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol