a

Резултат другог циклуса Универзалног периодичног прегледа даје разлог за задовољство, али и забринутност, имајући у виду чињеницу да се добијене препоруке односе на сложене друштвене проблеме које траже ангажовање целокупног државног апарата, изјавио је заменик заштитника грађана др Горан Башић на округом столу, који је поводом Извештаја Републике Србије пред Саветом за људска права Уједињених нација у оквиру процеса Универзалног периодичног прегледа (УПР) одржан 13. фебруара 2013. године у Народној скупштини.  Он је рекао да ће бити потребног много труда да се испуне добијене препоруке и подсетио да је Заштитник грађана својим препорукама већ обухватио већи део проблема који су истакнути у добијени препорукама, а да управо најважније препоруке Заштинитка грађана држава није испунила.

Заменик заштитника грађана је истакао да се често заборавља да се људска права уживају и на локалном нивоу, те је да је потребно да органи локалне самоуправе буду једнако активни у заштити људских права. На крају излагања најавио је да ће ускоро бити готов Извештај Заштитника грађана о спровођењу Стратегије за унапређење положаја Рома у Републици Србији.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol