a

Локалним самоуправама у Србији неопходна је снажна подршка како би успоставиле системе подршке и развијале различите услуге доступне грађанима с инвалидитетом. Закон о социјалној заштити је у систем подршке увео нове услуге, али њихово успостављење у локалној заједници наилази на препреке које би, без одлагања, требало отклонити додатним мерама и активностима органа јавне власти. Међутим, да би се обезбедила фактичка друштвена равноправност грађана са инвалидитетом неопходно је јачати механизме социјалне инклузије у образовању, приликом запошљавања иделотворног учешћа у јавном животу. Пријепоље, пример је локалне самоуправе која упркос настојањима локалних власти да допринесе унапређењу положаја особа с инвалидитетом, не може да управља овим процесом на начин који би задовољио интересе грађана припадника ове друштвене групе и њихових породица. Препрека томе јесу неусклађени и недоречени прописи, средства, али и предрасуде и однос према заштити људских права.

У разговору са председником Општине и представницима удружења грађана која заступају интересе грађана с инвалидитетом у Пријепољу, заменик заштитника грађана др Горан Башић је указао на потребе унапређења постојећег стања, али и на обавезе локалне самоуправе у вези са успостављањем систем подршке особама с инвалидитетом, обезбеђивањем приступачности јавних објеката и простора и несметане комуникације.
Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol