a

У циљу сагледавања резултата и проблема, али и размене искустава и мишљења о напретку Декаде Рома у Србији и мерама које су предузете за унапређење положаја Рома, представнице Стручне службе Заштитника грађана учествовале су на шестој Годишњој конференцији Лиге за Декаду Рома. Учесници конференције, представници ромског цивилног сектора, државних органа и међународних организација сагласили су се да су до сада предузете значајне мере за унапређење положаја Рома, посебно у области образовања и здравља, али да и је неопходно наставити са још ефикаснијим спровођењем мера интеграције.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol