a

Заменик заштитника грађана Србије Горан Башић оценио је данас у Нишу да је недостатак системске подршке за укључивање у друштвени живот особа са инвалидитетом један од највећих проблема тих особа.

"Проблеми са којима се особе са инвалидитетом суочавају су недостатак системске подршке у локалним самоуправама за укључивање у друштвени живот, запошљавање и здравствена и социјална заштита", рекао је Башић новинарима у нишкој Скупштини града.

Он је данас учествовао у представљању европских смерница за прелазак са институционалног на старање у оквиру заједнице особа са инвалидитетом. Башић је рекао да је процес преласка са институција на старање у оквиру заједнице почео у Србији и како је додао није завршен и неће трајати кратко.

Европске смернице за прелазак са институционалне заштите на бригу и подршку у заједници садрже практичне савете о томе како прећи на алтернативне облике бриге и подршке у породици и заједници.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol