a

Заштитник грађана Саша Јанковић подсећа да је Законом о оглашавању забрањено да се лик, глас или лично својство функционера користи у оглашавању активности и мера државних органа од значаја за грађане, и констатује да се то ипак дешава.

На жалост, једина група оглашивача за коју Законом о оглашавању није предвиђена казна за кршење тог закона су управо државни функционери који прекрше законску забрану.

Због тога је Заштитник грађана од Републичке радиодифузне Агенције затражио да забрани емитовање огласних порука којима се крши закон, а на функционере, како републичке, тако и покрајинске и локалне, јавно апелује да поштују владавину права у свакој области, па и у оглашавању.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol