a

Тамара Лукшић Орландић, заменица заштитника грађана за равноправност полова, са сарадницама из Стручне службе и Савета за родну равноправност Заштитника грађана, посетила је у оквиру дводневне студијске посете Хрватској  Правобранитељицу за равноправност сполова и Уред за равноправност сполова Владе Републике Хрватске. Током посете, у разговору сa правобранитељицом Вишњом Љубичић, разговарало се о надлежностима ове институција, примерима добре праксе у области законодавства и јавних политика у области родне равноправности, као и сарадњи коју овај независни орган остварује са Сабором, Владом и организацијама цивилног друштва. Равнатељица Уреда, Хелена Штимац Радин, представила је делокруг рада Уреда за равноправност сполова, као и законодавни и институционални оквир за постизање равноправности полова у Републици Хрватској, посебно истичући да је Закон о равноправности сполова из 2008. године усклађен са директивама Европске уније у области равноправности полова.

Током посете разговарало се и о активностима везаним за  процес приступања Републике Хрватске Европској унији и усклађивању националног законодавства са стандардима Европске уније у области једнаких могућности мушкараца и жена.  Размењена су и искуства о спровођењу политике равноправности полова на локалном нивоу, као и искуства везана за политичку партиципацију жена у законодавној и извршној власти на националном и локалном нивоу. Представљене су активности Уреда везане уз повећање политичке заступљености жена на предстојећим локалним изборима 2013. године и кампања Уреда „Уравнотежимо се!“.

Заједнички је указано на важност наставка даље регионалне сарадње и размене примера добре праксе у области родне равноправности. Делегација из Србије је током посете разговарала и са представницама удружења које се баве заштитом и унапређењем права жена и права особа другачије сексуалне оријентације и родног идентитета.

Студијска посета је организована уз подршку Мисије ОЕБС у Србији, а у саставу делегације су  биле: проф. др Маријана Пајванчић, председница Савета за родну равноправност Заштитника грађана и чланице Савета Вања Мацановић, Ђурђица Ергић и Соња Стојановићи, као и заменица Покрајинског омбудсмана задужена за родну равноправност Даница Тодоров.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol