a

Заштитник грађана Саша Јанковић затражио је данас хитан састанак са министарком здравља Славицом Ђукић-Дејановић, председником скупштинског одбора за здравље  и породицу Душаном Милисављевићем, директором Републичког фонда здравственог осигурања Момчилом Бабићем и директорком Aгенције за борбу против корупције Татјаном Бабић.

Јанковић је састанак тражио јер су му два лекара из државне здравствене установе саопштила да је време реакције у хитним случајевима попут санирања инфаркта значајно продужено јер медицинско особље више није довољно мотивисано.

До пада мотивације, обавештен је Јанковић, дошло је након што је лекарским екипама у државним болницама рад ван радног времена почео да се плаћа у складу са законом, као прековремени, односно дежурство и приправност, а не као раније, незаконито, као допунски, за који важе потпуно другачија правила и тржишна цена.

До преласка на законит начин плаћања дошло је после контрола које је заштитник грађана вршио, те Јанковића због тога, „медицински кругови сматрају за кривца за повећање морталитета међу грађанима“, како је заштитнику грађана речено.

Заштитник грађана у више наврата је истицао да плате лекарима и медицинском особљу треба ускладити са одговорношћу и сложеношћу посла, али да се незаконитом применом одредби о допунском раду не сме дозволити да пацијенти без новца испаштају, а здравствени фонд незаконито празни.

Neurontin prevents the development of convulsions by suppressing the excitability of the brain neurons. It is used for monotherapy, or as part of a combined epilepsy treatment scheme. Neurontin Online - Gabapentin without prescription The disadvantage of the medicine is the slow duration of the therapeutic effect. The peak of the action is gained in 30-60 minutes. Ventolin Inhaler Albuterol